logo  

Family of Józef KORDECKI and Irena SWIDER

Husband: Józef KORDECKI (1941- )
Wife: Irena SWIDER ( - )
Children: Alina KORDECKA (1964- )
Wioleta KORDECKI (1966- )

Husband: Józef KORDECKI

Name: Józef KORDECKI
Sex: Male
Father: -
Mother: -
Birth 1941

Wife: Irena SWIDER

Name: Irena SWIDER
Sex: Female
Father: -
Mother: -

Child 1: Alina KORDECKA

      picture     picture    
      Alina KORDECKA, 2012, age 48, Alina Larysz 02     Spouse: Roman LARYSZ, Roman Larysz 02    
 
Name: Alina KORDECKA
Sex: Female
Spouse: Roman LARYSZ (1958- )
Birth 29 Jun 1964

Child 2: Wioleta KORDECKI

Name: Wioleta KORDECKI
Sex: Female
Spouse: Unknown SZOLDRA ( - )
Birth 1966